wetten wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo ) is een Nederlandse wet die per 1 januari is ingevoerd, en is de opvolger van de Wet   ‎ Uitvoering door · ‎ Kosten en middelen. Op deze pagina vindt u de integrale tekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met memorie van toelichting, wetsgeschiedenis en nadere. Zorg uit de Wmo? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van zorg en ondersteuning. slotgamesfreeonline.review helpt en legt uit! ‎ Taken gemeente · ‎ Wijzigingen Wmo · ‎ Wmo aanvragen. In de jaren negentig is besloten voortaan alleen het eerste woord van de wetnaam met een hoofdletter te schrijven. Steunpunt Huiselijk Geweld als bedoeld in artikel 21b ;. Ze constateerden dat veel gemeenten vooral de goedkopere alfahulp indiceerden. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Om het verschil met het systeem van voor duidelijk te maken spreken zij over Hulp bij het huishouden. Artikel 31 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Weergaven Lezen Bewerken Geschiedenis.

Wetten wmo Video

3 (6) WMO Simpel uitleg verandering zorg begrijpbaar. Film Sjoerd v Heesch De wetten wmo is niet hoger dan de kostprijs. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op:. Het mantelzorgcompliment is in niet langer beschikbaar. Artikel 21a [Vervallen per ] Vergelijk versies. Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels te stellen betreffende maatschappelijke ondersteuning en daarbij de rol van de gemeente te versterken; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Additionally, a Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request. Bij het aanvragen van hulp en ondersteuning hebben burgers meestal de keuze tussen een persoonsgebonden budget pgb of hulp in natura. Aan de namen van oude re wetten is dat goed te zien: Artikel 2 [Vervallen per ] Vergelijk versies. De aanbieder en de beroepskrachten die voor hem werkzaam zijn, verstrekken bij en naar aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de toezichthoudende ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens , voor zover deze voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn. Hij kan zelf kiezen hoe de scootmobiel voor hem geregeld wordt; hij kan er een van de gemeente lenen of hij kan — als hij voldoet aan de voorwaarden — een budget krijgen om er zelf een te huren.

Wetten wmo - passt IK nach

Artikel 32 [Vervallen per ] Vergelijk versies. Zorgvergelijker Actueel Zorgkompas Verzekeraars Vergoedingen. Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. Onze Taal administratie onzetaal. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld. Home Onderwerpen Zorg en ondersteuning thuis Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Zoek binnen Rijksoverheid. De aanbieder en de beroepskrachten die voor hem werkzaam zijn, verstrekken bij en naar aanleiding van een melding als bedoeld in het eerste lid aan de toezichthoudende ambtenaar de gegevens, daaronder begrepen persoonsgegevens, gegevens betreffende de gezondheid en andere bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens , voor zover deze voor het onderzoeken van de melding noodzakelijk zijn. Er wordt binnen 10 werkdagen een verslag gemaakt van het gesprek dat je rustig kunt teruglezen. Rechten van de betrokkene Vergelijk versies. De maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 2.